Doe Normaal

Home / Bewustzijn / Doe Normaal

Nee, dit is geen promotie blog voor de VVD. Maar DOE NORMAAL is wel een intrigerende slogan.

Wat is Normaal Doen? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg? Of doe maar lekker gek, dat is normaal? Laten we normaliseren. Normaal gesproken zou ik dit niet doen,…..ik doe dus even anders dan ik gewoon ben van mijzelf.

Wat ik normaal doen vind, vindt jij misschien niet normaal. Omdat we allemaal uitgaan van onze eigen opvoeding, overtuigingen, wensen, angsten, doelen, dromen, gedrag en daardoor een realistisch zelfbeeld hebben, of niet en een eigen beeld van de ander hebben. We hebben ook een blik op de wereld, die gekleurd, ervaren en beleefd wordt en ook gevoed wordt door vele invloeden van buitenaf. We kennen allemaal zo’n beetje de waarden en normen die in onze samenleving gelden en waardoor we in staat zijn om met elkaar verder te bouwen in onze samenleving. Met allen die nu in onze samenleving erbij horen!

Ik vind het best normaal om op zijn tijd eens naar waarden en normen te kijken, aan de kaak te stellen, om opnieuw duidelijker te krijgen. In mijzelf, ten opzichte van mijn directe omgeving, mijn persoonlijke levenspad en opdracht, breder en in de samenleving. Bewust stil te staan ook wat onze veranderende samenleving nodig heeft wat opnieuw tot groei en verbinding kan leiden.

In het bedrijfsleven wordt dit ook regelmatig gedaan. Kernwaarden worden opnieuw onder de loep genomen en waar nodig aangepast, behouden, verdiept en dat is heel normaal. Na het vaststellen en na de overeenstemming wordt er nog iets gevraagd. COMMITMENT en EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID, om er met z’n allen voor te zorgen dat we deze kernwaarden gaan voorleven. En dat is niet altijd gemakkelijk. Ook lukt het sommige mensen in het bedrijfsleven niet om deze kernwaarden te integreren in zichzelf en blijven de verschillen tussen mensen te groot en dan is het tijd voor een persoon om afscheid te nemen van dit bedrijf. En afscheid nemen als je je je niet kan verbinden is ook normaal, voor alle betrokkenen. Soms passen mensen niet binnen een omgeving en dan is het prima als iemand zijn levenspad elders vervolgd. Dit was jaren mijn werk als consultant en adviseur in het bedrijfsleven. Ik heb vaak ervaren dat dit geen gemakkelijke klussen waren, omdat er veel gevoelens, interpretaties, emoties, overtuigingen mee gemoeid zijn. De kans van slagen groter wordt als je daar tijd voor neemt en verder durft te kijken naar het uiteindelijke ‘doel’…………..

Door een omgeving te scheppen, waarin mensen met behoud van persoonlijke kwaliteiten en verschillen, gezamenlijke betrokkenheid tot stand komt om er met elkaar iets van te maken.

En dit kan je in jezelf doen, in je gezin, je bedrijf, je omgeving en in de maatschappij, dat is best normaal!

 

Related Posts