Per 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de diensten die ik aan u verleen in de vorm van individuele begeleiding, cursussen en workshops, is het noodzakelijk dat ik, Riette Kantelberg, uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg.

Als verwerkte persoonsgegevens kunnen worden opgenomen:
– eventuele medische achtergrond
– eventuele informatie vooropleidingen
– persoonlijke informatie uit uw levensloop
– aantekeningen tijdens de begeleiding

Registratie van deelnemers en coachees zijn gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen:
– e-mailadres
– naam en adres
– geboortedatum
– woonplaats
– telefoonnummer
– eventuele bedrijfsnaam
– bankgegevens

Het waarborgen van uw privacy-gegevens houdt in:
– zorgvuldig omgaan met al uw persoonlijke gegevens
– onbevoegden hebben geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb als enige toegang tot uw inhoudelijke begeleidingsgegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De administratieve en fiscale gegevens worden voor de volgende doelen gebruikt worden:
– bevestingsdocumenten, email-uitwisseling tussen u en mij, en facturen

– gebruik bij belastingaangifte en jaarafrekening.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw inhoudelijke begeleidingsgegevens en persoonsgegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.
Ik zal uw persoonsgegevens en inhoudelijke begeleidingsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is.

Aministratieve en fiscale persoonsgegevens: Wettelijke bewaartermijn 5 jaar

Inhoudelijke begeleidingsgegevens (aantekeningen) coachees: Worden verwijderd na beëindiging van coachingstraject

Inhoudelijke begeleidingsgegevens (aantekeningen) cursisten: Worden verwijderd na beëindiging van cursus.

Inhoudelijke begeleidingsgegevens (aantekeningen) deelnemers workshop: Worden verwijderd na beëindiging van de workshop.

Mocht het nodig zijn om uw inhoudelijke begeleidingsgegevens langer te bewaren dan gaat dat in overeenstemming met u. Op een later moment zullen, dan in overleg met u, alsnog uw gegevens verwijderd worden.

Harte groet,

Riette Kantelberg